President Abdi Mohomud Omar a visionary leader of Somali regional state in Ethiopia

President Abdi Mohomud Omar a visionary leader of Somali regional state in Ethiopia

Abdi Mohomud Omar, President of Somali Regional State amazing speech about anti federalism forces in

By Mohamed Abdidheere, Jijiga, Ethiopia
Tigrai Online, June 4, 2018

(tigraionline)—–Abdi Mohomud Omar, president of Somali regional state is the mastermind visionary leader behind the tremendous achievements in the region.

In this short piece I will ruminate the political disorder and security failures that Ethiopian Somali region had experienced before the current administration led by Abdi Mohamed Omar come to power and I will share with you the current political development and socioeconomic achievements.

When the ruling party EPRDF comes to power in 1991 Ethiopia cemented a new era of justice and equality among all nations and nationalities of Ethiopia regardless of their religion, identity and race. All the regions of Ethiopia except Somali region have benefited the new system that had enacted by EPRDF. Somali region missed that opportunity, mainly because of a weak leadership and ill-fated ideology. The political land scope of Somali region had dominated leaders who were not ready to deliver service and pull out from the abyss people had in during the DERG regime. In addition to this they were not ready to see a developed Somali region which is going along with his peer. In line with that odds they had no simple time table to carried out development projects another adjectives attributes to them was their commitment to a clan agenda were very loyal to their clan agenda rather than the national one. Pan-Somalism ideology imported to us from Somalia Also was what added insult to injury and resulted political disruption between the higher officials of the government.

Security and development

Somali region was ablaze where explosion, killing and torture against ordinary citizens were all daily occurrence entire the Somali region. Most of the public institution alongside other formal government structure was dominated by individuals who were loyal to anti-peace elements. If we turn to development, in fact people of Somali region had a little opportunity to access basic services like education, health and clean water.

Rise of the bright hope.

A nation could have been saved by dedicated far sighted thinker. The incumbent president his Excellency Abdi Mohamed Omar took the highest office of the region in 2002 and sworn as the president of Somali region. Soon after his inauguration Mr. AbdI Mohamed Omar launched a huge effort to liberate the region from the anti peace elements, improving the living standard of the people of the region. In a short period of time president ABDI and his team won to clean anti peace elements inside the region and dislodge anti peace elements. Woredas which were formerly under the control of anti peace elements turned into a bustling city full of life. One of the fundamental drives of security gains and improvements was the formation of the special force aka Liyou Police in local language.

Today people of Somali region are enjoying the fruits of the struggle started by President Abdi Mohomud Omar. Like other regions of Ethiopia, Somali region developed basic services like education, health and clean water in both urban rural areas. An intrigue story of Somali region is the champion of education sector of Ethiopia is Somali region education bureau. By the name of Ibrahim Adan Mahad, one of the most educated man in Somali region leading the bureau of education, providing quality education, setting up curriculum for KG students are some of the remarkable strides that gave education bureau of Somali region a chance to reach where the region is today.

History of President Abdi Mohomud Omar is filled with examples of achieving the impossible. For me it is not surprised by his success both in development and security because he is a visionary leader who has a way of working with people, motivating people to realize the dreams.

President Abdi Mohomud Omar is a simple man unlike the numerous predecessors who got afflicted with hubris syndrome as soon as they were elected to office, he does not betray his nation; he is a brilliant leader whose intellect never gave into money and material. President ABDI deserves a national golden medal. One thing we have learned is that president ABDI will never sell his self and soul to outside interest.

It is therefore on this background that this author has recognized his Excellency Mr. Abdi Mohomud Omar as a visionary leader. It is not secret that Abdi Mohomud Omar, the incumbent president of Somali region, is the founder and the mastermind behind the tremendous achievements that the region has registered for the last eight years. To conclude I can say with confidence president Abdi Mohomud is a father, brother, son and friend to everyone.


Maddi oduu waan kana maxxanse TIGRAY ONLINE jedhama. Miidiyaa Wayyaaneeti. Akkuma agartan Abdi Ileey faarsaa fi jajjabeessaa jira. Guyyoota muraasa dura waan bulchaan Naannoo Tigraay Dabra Tsiyoon dubbate gara afaan keenyaatti hiikeen ture. Achi keessatti ”yeroo sirni ittiin bulchaa turre daandii irraa maqfamu usnee hin laallu, nutis saboota biroo walin taanee tarkaanfii fudhanna” jedhee ture. Saboota jarri baantu keessaa inni kun (ummata Somaalii yoo bakka hin buunellee) isa tokko tahuu isaa durattuu beeyna, ammas irra deebi’anii mirkaneessaa jiru. Wayyaaneen hookkara hamaa kaasuuf qophii godhaa jiraachuu agarra. Hoggansa haaraa waliin dhaabbachuun balaa jarri aggaamtu fashalsuuf hunduu of haa qopheessu.

Yaya Beshir


#ODUU #GADDAA

Inaalillahi wainnaa ileyhi raaji’uun

Goodina Baalaa Aanaa Madda Walaabuu Ganda Maddaa Aradda Qabrii Manguddotti Poolisoonni Liyyuu Poolisii Daa’ima Waggaa 11 Haala Suukaneessan Qalan !

#RDH Caamsaa 28 2010

Guyyaa Kaleessaa Caamsaa 27/2010 Godina Baalee Aaanaa Madda Walaabuu ganda Maddaa Poolisoonni Liyyuu Haylii Soomaalee daa’ima tokko qalanii akka deeman gabaafameera.

Daa’imni qalamte kun Tamiimaa Suleeymaan Abdii kan jedhamtu yoo taatu, wayita Liyyuu haylii Soomaaleen gorra’amtutti horii tiksaa akka turte maddeen gabaasaniiru.

Humni Liyyuu Poolisii kun biyya Mootummaa qabdutti irra deddeebi’uun daangaa Oromiyaa ce’uun haleellaa gegeeessaa kan jiru yoo tahu, Mootummaan nageenya uummataa eeguuf dirqamni itti kenname maaliif callisee akka laalu hibboo deebii dhabe ta’e jira.

Uummanni Oromoo dhimma daangaa kanaaf xiyyeffannoo itti kennuun yeroo dhumaaf akka irratti qabsaa’u dhaamsa dabarsina.

Dhiigni Lammii Keenya Kalattii Daangan Dhangalaa’u kun akka Dhaabbatufi Hojiin Muumen Minsteraa fi PMNO Obbo Lammaa Magarsaa Hojiin qabatama hojjata jiran Hawaasa keenyaf akka beeksisanis gaafana .

Dubartiii Looni Tiksaa jirtu bifa kanaan mararfana tokko malee Qaluun ergaa maal jedhu akka biyyat Abdiin Illee dabarsaara ?

Yoomumma Dhiigni Ilmaan Oromoo akka dhiiga ilma namat ilaalama ?

Gochii kun osso Biyyoota Alaa keessatti muudate Adunyaan guutun hiriira torbeef baati ture 

Hamza Borana


OMN:Wax-05/2018

Lola qindaawaa jiraattota Godina Gujii ollaa Naannoo Sabaa fi Sablammoota Kibbaa jiraatan irratti banameen guyyaa kaleessaa lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyis barbadaa’uun himame.

Shira qaamoleen garaa garaa faayidaa dhuunfaaf jecha xaxanii fi duula babal’ifannaa daangaan wal qabatee, walitti bu’iinsa qabsiifamuun gaaga’amni lubbuu namaa fi qabeenyaa mudatu itti fufee, hedduus qe’eesaarraa buqqisaa jira.

Iddoowwan gama kanaan rakkoo jabaaf saaxilamanii jiran keessaammoo, Aanaaleen Godina Gujii fi Gujii Lixaa, Naannoo Saboota Sablammootaa fi Uummattoota Kibbaatiin wal daangessan ni eeramu.

Tibbana Aanaalee Hamballaa Waamannaa, Qarcaa fi iddoowwan birootti rakkoon jabaan mudatee jiraachuu dubbatu jiraattonni.

Rakkoon aanaalee kanneenitti mudate ammas furmaata hin arganne.

Lola qindaawaa dhalattoonni Uummata Geedoo fi Burjii jiraattota Aanaalee kanneenii irratti bananiin lubbuun namoota hedduu gaaga’ameera. Hedduunis miudhamaniiru. Qabeenyi guddaan barbadaa’uu fi kumaatamni qe’ee ofiirraa buqqaafamaa jiraachuu dubbatu jiraattonni OMNf yaada kennan.

Guyyaa Kaleessaas Aanaa Hamballaa Waamannaa fi Aanaalee birootti yoo xiqqaate lubbuun namoota 10 darbuu dubbatu jiraataan Godina Gujii irraa dubbifne.

Ka’umsi dubbii kanaa “Gaaffii Riferendamii kanaan dura lafa Oromiyaa irratti dhiyeeffatanii fudhatama dhabedha” kan jedhan jiraataan Godinichaa kun, wal-dhabbee yeroo yeroon mudataa jiru keessas harki qaamolee mootummaa jiraachuu dubbataniiru.

Lola uummata Godinichaa irratti baname keessatti waraanni mootummaallee harka lafa jalaan hirmaataa jira kan jedhan jiraataan Godinichaa kun, namoota lola mudate irratti booji’aman keessas miseensonni waraana mootummaa jiraachuu mirkaneeffanneerra jedhu.

Lolli kun har’as hin dhaabbanne. Wayita garasitti bilbilluttis qaamolee bifa qindaa’een uummata Godinichaa irratti lola bananii fi jiraattota naannoo gidduu wal-dura dhaabbannaan jiraachuun ibsameera.

Waraanni Mootummaa “qaama uummata nagaa irratti lola baneef golgaa ta’ee tajaajilaa jira” jedhamuun komiin irratti dhiyaatus bakkicha buufatee jiraachuun beekameera.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa rakkoo kanaaf xiyyeeffannoo malu kennuun, qaamolee nageenya hawaasaa gooluun badii lubbuu dhala namaa guyyaa guyyaan hordofsiisaa jiran nurraa qolachuu qabaan yaada jiraattota Godinichaati.

(Yihun Ingidaa)

Oromia Media Network

1 Comment

  1. Abdi Mohamed Omar a visionary leader !!!!!! What a trash!
    A trash sent from Jijiga and posted by Tigray online says it all.

Comments are closed.