Somaaliyaatti Roobuu Baannan Balaa Beelaatu Mudachuuf Deema

Somaaliyaatti Roobuu Baannan Balaa Beelaatu Mudachuuf Deema

Somaaliyaatti Roobuu Baannan Balaa Beelaatu Mudachuuf Deema

Qandala, Somalia

Akka qaamonni ijaan argan jedhanitti, yeroo uummatni miliyoonaan lakkaawamu balaa beelaa afaan bu’ee jirutti, beeyladoonni hedduun dhumaa jiru.

Baatiilee silaa roobuu maletti roobni marsaa lama dhufuu hanqachuu irraa kan ka’e, kutaa Somaaliiland kan gama Kaaba Lixaa keessatti, re’ootaa fi hoolota yoo xiqqaate dhibba irraa harka afurtama tu dhume.

Walumaa-galatti, beeyladoota gara kuma kudhanii tu haga ammaatti du’e – jedhama.