Sodaa Eskinder jecha waan godhan laalaa. Suuraan lammataa kan har’aati. Maqaa “Geda” jedhu dhoqsaniiru. Qaanii guddaadha!

Sodaa Eskinder jecha waan godhan laalaa. Suuraan lammataa kan har’aati. Maqaa “Geda” jedhu dhoqsaniiru. Qaanii guddaadha!

THE FINFINNE INTERCEPT