gabaasaqeerroo: “Sochiin kammiyuu Gujii kessaatti dhaabbatee jira.Gara Gujii Seenus ta’ee bahuuf asin booda hin dandaa’amu”

Gabaasaqeerroo: “Sochiin kammiyuu Gujii kessaatti dhaabbatee jira.Gara Gujii Seenus ta’ee bahuuf asin booda hin dandaa’amu

Miidhaksaa Abbishuu

(SBO/VOL Caamsa 1/2018) Sochii Warraaqsa FXG Gootota Qeerroo Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Wallaagaatiin itti fufuun fininaa jira.