Sochii WBO Konyaa Matakkal-Haala hamaa Uummatni Oromoo keessa jiru

Sochii WBO Konyaa Matakkal – Haala hamaa Uummatni Oromoo keessa jiru

Sirna Bulguu – Seenaa Gaddisiisaa – Daba Uummata Oromoo irratti Raawwatamaa ture