SMN: የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የሲዳማን ክልል ጥያቄ ሕዝበ ውሳነ

SMN Facebook Live April 24,2019. የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የሲዳማን ክልል ጥያቄ ሕዝበ ውሳነ በተመለከተ ያወጣው መግለጫና በተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ከአቶ ሳሙኤል በላይነህ ጋር