Siyaasa: Hiriirri mormii Kirigistaan bu’aa filannoo haqsiise

Siyaasa: Hiriirri mormii Kirigistaan bu’aa filannoo haqsiise

Mooraan paarlaamaa hangi tokko gubateera

Aanga’oonni dhimma filannoo Kirigistaan erga mormiin uummataa isa mudatee booda bu’aa filannoo paarlaamaa haqan.

(bbcafaanoromoo)–Halkan edaa keessa hiriirtonni filannoon akka irra-deebiin gaggeeffamu fedhan mooraa paarlaamaa biyyattiitti seenuun poolisoota waliin walitti bu’aniiru.

Namoonni hedduun hiriira kanarratti miidhamaniiru jedhe Ministeerri Fayyaa biyyattii.

Tarkaanfiin komishiniin filannoo biyyattii fudhate kun erga pirezidaantiin biyyattii Sooronbai Jeenbekov ‘humnootiin siyaasaa’ aangoo karaa seeraan alaa humnaan qabachuuf jechuun dubbatanii hatattamaan kan fudhatameedha.

Hiriirtonni erga paartilee dorgoman 16 keessaa afur qofti paarlaamaaf darbuun baramee mufachuun mormii kaasan.

Afran darban keessaa sadi pirezidaantticha waliin michuuwwan.

Pirezidaantichi ibsa kennaniin humnoonni siyaasaa bu’aa filannoo akka sababaatti fayyadamuun hawaasa jeequu fedhan jiru jedhan.

”Qaamoleen kunneen seera hin kabajan, hojjettoota fayyaa reebu, gamoowwan barbadeessu’ jechuun komatan.

Hanga ammaatti rakkoon akka hin hammaanneef tarkaanfii barbaachisoo mara fudhachuu kan himan pirezidaantichi, paartileen siyaasaa mormitootaas deggertootasaanii tasgabbeessuu akka qaban dhaamaniiru.

Bakka itti walga’aniis akka bittinneessan ajajaniiru.

”Komishiniin Filannoo Giddu Galeessaa haala jiru sirriitti qoratee barbaachisaa yoo ta’e akka bu’aa filannoo haqu ajajeera” jedhan.

Namoonni 5,000 caalan magaalaa guddoo biyyattii gidduu galeessa isaatti walga’uun mormii bu’aa filannoorratti qaban kaleessarraa eegalanii dhageessisaa turan.

Mormiin kun gara jalqabaa naga-qabeessa turus boodarra gareen tokko irraa fottoqee wayita mooraa paarlaamaa seenuuf yaalu walitti bu’iinsi uumamee gara hookkaraatti geeddarame.

Walitti bu’iinsa kanaanis namoonni 600 caalan kan miidhaman yoo ta’u hanga namni tokko du’uutu dhagahame.

Hiriirtonni kunneen iddoo paarlaamaan jirurraa gara giddu galeessa magaalaatti dacha’uun achirraa tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuu eegalan.

Pirezidaantii biyyattii duraanii Almazbek Atamnayev dabalatee hidhamtoota siyaasaas mana hidhaatii baasaniiru.