OBN Muddee 17, 2011- Siyaasa ammaa keessatti olaantummaa qawweetiin ajandaan mo’ee Oromoo ceesisu hin jiru jedhan, waajjira ODP giddu galeessaatti Itti gaafatamaan Ijaarsa fi Siyaasa Baadiyyaa Obbo Addisuu Araggaa.

OBN Muddee 17, 2011 – Siyaasa ammaa keessatti olaantummaa qawweetiin ajandaan mo’ee Oromoo ceesisu hin jiru jedhan, waajjira ODP giddu galeessaatti Itti gaafatamaan Ijaarsa fi Siyaasa Baadiyyaa Obbo Addisuu Araggaa. Qabsoo Oromoo wareegama guddaan ce’umsarra gahe dogoggora keenyaan akka hin gufanne kutannoon hojjana jedhan.


ABO suusiidhaa nasobe ijollee oromoo..dhugaakeeti!!