Chaltu Oromia baayyee sirra bareeda Sabboontu teenya qaalii

Chaltu Oromia baayyee sirra bareeda Sabboontu teenya qaalii

Chaltu Oromia baayyee sirra bareeda Sabboontu teenya qaaliiIt might not feel nice seeing different OLF factions making different campaigns in Oromia. The public are calling them to unite first. Hope they will unite at some point. Together or separately, however, it’s great that they already started campaigns in different parts of Oromia.

Girma Gutema

Simanbaa Jila ABO Adaamaatti-Hailu Gonfa

Gaazexessitoonni ENN duraanii hundi isaanii teessoo isaanii magaalaa Maqalee godhatanii haala Midia Hawaasaa irratti biyya kana keessatti walitti bu’insa sabaa fi saba,Amantaa fi amantaa gidduutti walitti bu’insa uumuun dandahamu irratti aktiivistoota TPLF fi dargaggoota Tigraayiif leenjii bal’aa kennaa jiru.Akkaataa karoora jaraatiin account facebook 100,000 oli maqaa sobaa gara garaatiin haaraa banuun duula cimaa gaggeessuuf waliigalaniiru.
Baajata guddaa hojii kana ittiin raawwatan EFEORT fi TPLF irraa ramadameeraafi.
Sochii kana biyya alaatti activistoota achi jiranuun raawwachuuf immoo Dani’el Birhane fi Ammoraw Ethio jedhee namicha account fb qabuuf ergama kennaniiru.
Daani’el Birhaneef maallaqa qarshii mil.1 kan kennanii garasitti ergan EFEORT dha.
Biyya keessatti sochiin kun Jeneral Teklebrihaniin hogganama.Kanaaf lammiiwwan keenya sochii fb irratti taasistan hunda karaa alagaa fi fira addaan baaseen akka tahu dhaamsa keenya dabarsina.Accountin isaanii kamiin akka tahe gara fuulduraatti isinii maxxansaa deemna.Share waliif godhaa.