Sirni Nafxanyaa PP haadhaa fi Abbaa Jaal Marroo Dirribaa,

Mudde 26,2020 ganama sirni Nafxanyaa PP haadhaa fi Abbaa Jaal Marroo Dirribaa, reebicha hamaa irratti gaggeessuun ukkamsanii bakki geessan hin barmiin jira.
 
Maatii Qabsa’otaa dararuun furmaata waan fiduuf itti fakkaatee, maatii qabsa’otaa haala suukanneessaan dararaa kan jiru sirn Nafxanyaa PP, maatii Jaal Marroo Dirrbaa obbo Dirribaa Lammeessaa fi Adde Gonfee Nurgii Tolasaa badii fi ajaja mana murtiin ala mana jireenya isaanii keessaa qabuun, reebicha hamaa erga irratti gaggeessanii booda, konkolaataa 8ttiin ukkamsanii fuudhanii deemuu maddeen naannoo gabaasan. Qe’een maanguddoota kanaas guutummaatti kan ibdaan barbadaa’e yeroo ta’u firottan hedduunis ukkafamanii jiru.
 
Maanguddoonni umuriin ganna 70 oli ta’an kuniin, yeroo addaa addaati kan dararamaa jiraniif, badii qabaatanii Osoo hin taane, maatii Jaal Marroo ta’uu isaaniif qofaf. Gochaan suukanneessaan akkasii yeroo jalqabaaf kan irratti raawatame ta’uu baatus, bifa kanaan konkolaataan ukkamsanii fudhanii deemuun lubbuu isaaniif kan nama yaaddessu ta’uu jiraattonni naannoo himaa jiru. Kana duras Obboleessi Jaal Marroo barsiisaan Unversitii Haromaayaa kan ta’e Siisaay Dirribaa sababa obboleessa jaal Marroo ta’eef qofaf, yeroo dheeraaf hidhamee dararaa hamaa irra gaheen fayyaan isaa balaa irra kan jiru ta’uun ni beekama

Remember this promise by PM Abiy? “Law enforcement operation…will wrap up soon”. That was 9 November. Tigray war now in day 52…and counting…