Sirni Itoophiyaa takaalee qabe haa diigamu yeroo jennu sababa malee miti

Sirni Itoophiyaa takaalee qabe haa diigamu yeroo jennu sababa malee miti.

Nuti dharraa sirna diiguu hin qabnu; garuu, sirna gabrummaan ijaarratee ittiin bilisummaa fi haqa sabootaa ukkaamsu diignu malee falli nu fayyisu waan hin jirreef.
Araaraa fi nagaa jedhamee haga yoonaatti taakkuu tokko tarkaanfachuu kan dadhabe, hojichi ulfaataa waan ta’eef miti; sirni biyya sanaa ukkaamsaf malee furmaataaf kan ijaarame waan hin taaneef bakka iyyuutti danqaa ta’e.
Oromoon nagaa jaalata; nagaan immoo obsa gaafata. Waggaa 150 iyyuu obsineera; ishii kana dadhabnaa ree!!
WBO koo anaanyaatu!!

Dábessá Gemelal

OMN:Hasaya Jawar Mohammed fi Baqalaa Garba Arsii Bahaa Aboomsatti ummataaf taasisan .(Gur .5.2019)