Sirni awwaalchaa Hayyuu Seenaa Eda’oo Booruu har’a raawwatame

Sirni awwaalchaa Hayyuu Seenaa Eda’oo Booruu har’a raawwatame

(FANABC)–   -Finfinnee, Adoolessa 23, 2009 (FBC) Sirni awwaalchaa Hayyuu Seenaa Eda’oo Booruu Odaa har’a Magaalaa Maqiitti raawwatameera.

Eda’oo Booruu waggoota dheeraaf Ameerikaa keessa jiraataa kan turan yoo ta’u, torbee lama dura sababa Dhibee Kaansariitiin addunyaa kanarraa boqataniiru.

Hayyuun seenaa kun Seenaa Oromoo keessummaa kan Finfinnee namootni kaan quba hin-qabne akka beekan namoonni ragaa ba’uufi.

Beekumsa isaanii kanas soorama booda barreeffamaan dhiheessuuf yaada isaa kan qaban akka ture dubbii isaan kana dura dubbatan irraa hubatameera.

Eda’oo Booruu kan dhalatan Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaatti yoo ta’u, barnoota kutaa 1 hanga 4 Magaalaa Maqiitti baratanii kutaa 5ffaa booda gara Finfinnee dhufuun barachuunsaanii ibsameera.

Barnoota hanga digrii jalqabaa Finfinneetti baratanii , digrii lammaaffaa 6 ga’u biyya alaatti hojjachuu danda’aniiru.

Hayyuun kun abbaa intala durbaa tokkoo turani.


Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa (Oromia Youth Leaders/Qeerroo)

QEERROON DARGAGGOOTNI OROMOO fi Uummatni Oromoo Sirni Gaggeessaa Hayyuu Oromoo Obboo Eda’oo Odaa Boruu Bifa Aadda Ta’een Simatan.

Guyyaa har’aa Adoolessaa 30/2017 Qeerroon Dargaggootni Oromoo Sirna Gaggeessaa Goota Oromoo Hayyuu_Edaoo_Odaa_Boruu  irratti Argamuun Qabsoo Ati Irratti Wareegama Hedduu kanfaltee Asiin Geessee Galmaan geenya Jechuun Irbuu Isaanii Haaromsaan. Sirna Gaggeessa Gooticha Oromoo Kanas miira gootummaan guutameefi Laphee Jaalala Oromummaan qabameen Simannaa Addatu godheme. Bulii_Qeerroo!!

source: seenaadhugaasite