Sirni Awwaalcha  Weellisaa fi Barreessaa  Daadhii Galaan bakkaa  dhaloota isaa Aanaa Liiban cuqqaalaa

Sirni Awwaalcha
Weellisaa fi Barreessaa
#Daadhii_Galaan bakkaa
dhaloota isaa Aanaa
Liiban cuqqaalaa
Magaalaa Adulaalatti
Raawwatamaa jira!!

Qananiituu Jaallattuu Oromoo