Sirna simannaa Artistii Seenaa Solomoon fi daawwannaa Fiilmii “XIIQII'”

Sirna simannaa Artistii Seenaa Solomoon fi daawwannaa Fiilmii “XIIQII'” ummata Oromoo Washington, DC tiif agarsiifamaa jiru. Waxabajjii 2/19