Sirna Oromummaa balfee Oromoo hidhu ni mormina!

Sirna Oromummaa balfee Oromoo hidhu ni mormina!
Haqni hidhamtoota siyaasaa Oromoof!
We oppose a regime that abhors Oromumma/Oromo values!
Justice for all Oromo political prisoners!
 
“Jibba Daangaa hin qabne
Manneen hojii Federaalaa Asxaa Oromoo kan ta’e hunda jibbuu bira darbanii balleessuu itti fufaniiru. Gaazexaan Bariisaa Afaan Oromootiin sadarkaa federaalaatti isa jalqabaa kan ta’eefi Asxaa waggoota 40 oliif ittiin beekamu jijjiiruun guyyaa har’aa irraa eegalani halluu diimaa ittiin beekamu akkasumas Odaa irraa haquun asxaa Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa Afaan Amaaraa ta’een bakka buusaniiru. Jibbi jara kanaa daangaa darbee jira.
Walitti qabaan boordii dhaabbatichaa #Awwaluu #Abdiiti. .