Sirna Gita Bittuufi Saamtu Keessatti “Filannoo, Filannoo, Araara, Araara” Jechuun Mallattoo Gabrummaati.

Sirna Gita Bittuufi Saamtu Keessatti “Filannoo, Filannoo, Araara, Araara” Jechuun Mallattoo Gabrummaati.

Amajjii 10, 2021.
———-
Impaayera itoophiyaa ilmaan habashaan gad’ dhaabbatte kana keessatti humni nafxanyaa Oromootti fayyadame malee Oromoo waan takkallee hin fayyanne. Hin fayyannee qofas osoo hin taane gonkumaas hin fayyadu. Isaafis hin bocamne waan ta’eef.
 
Haala kanarraa waan Oromoon argate dhabuudha. Ammas duubas dhabuu argata jechuu. Haatahu malee, Kaleessarraa qabee haga har’aa tarsiimoon ilmaan habashaa dhaloota Oromoo ka kichuutti cabsuufi quucarsu ta’uu ka hubatan ilmaan haqaa Oromoo lubbuu deebii hin qabne wareeguun falmaa hadhootuu geggeessuu jiran.
 
Amna kana keessatti humni habashaa impaayera itoophiyaa gad’ dhaabe dabaree wal furee nameenyaafi qabeenya Oromoo hedduu dhabama haa godhu malee Qabsoo Bilisummaa Oromoof adeemsifamu dhabamsiisuu hin dandeenye. Inumaayyuu golgaan impaayera kanaa quncaa’uufi hundeen isaatis seeramee gogee qaanqee Warraaqsa Galaana Ummataan qabsiifamuun xumura sirna gita bittuu fi saamtuu nafxanyaa/PP ta’uutu jirbiirra addaatee mul’ata. Nii mul’ataa isa jechaa osoo hin taane gochaan deggerameeti.
 
Egaa, Kufaatiin impaayera itoophiyaa Jiraachuu impaayerichaa kanneen jireenya godhatanii dantaa dhuunfaa soroobaniif yaaddoo guddoo uumuurra taree abdii kutachiisuu agarra. Sababni ammoo; Murannoofi hubannoo ilmaan haqaa Oromoo mirga hiree murteeffannaafi birmadummaa biyya isaanii Oromiyaaf godhataniin.
 
Dhimmi walabummaa Oromiyaa dhimma filannoofi araaraa ykn marii sirna gita bittuu PP/nafxanyaa faana adeemsifamee mirkanneeffamu miti. Dhimma qabsoo finiinsuufi isa qofa. Kanaafis ummanni keenyi haala kana qalbifachuun tokkummaa ofii jabeessuun falmaa Waraanni Bilisummaa Oromoo, WBOn geggeessaa jiru tumsuu cinatti warraaqsa finiinsuun mul’ata; Walabummaa, Bilisummaa fi Birmadummaa dhugoomsuun fardiidha.
 
Oromiyaan nii walaboomti!!
Warraaqsi Galaana Ummataa Itti Fufa ~ Walabummaa fi Bilisummaan Dhiigaan Dhufa!


Goota keenyaa Jeneraal Birhaanu Juulla Mootummaan Jibuutii Badhaasaa Niishaan Ol’aanaa badhaasee jira!
 
 


Akka gaazexeessaaf gulaalaan BBC duraanii kun jedhutti Waraanni Shaabiyaaf Waraanni koloneel Abiyyi Ahmadiin hoogganamtu Naannoo Tigiraay magaalaa Axum jedhamtu Keessatti Uummata waldaatti baqatee jiru 750 ta’an mana keessaa gadi baasuu square/sarara rog-arfee kan jedhamutti erga hiriirsanii booda Rasaasa itti roobsan jedha.waanuma waggaa 27 f isheen nurratti raawwataa turte warruma isheen harkaan gammoojii biyya ishee Keessatti waggoota 30 dura tolchiteen isheerratti raawwataa jira,kun gammachuu guddaadha nuuf!

 


Justtorelax!

 
Ofii keenya wal arraabsu dhiisne osoo Intaala likki likkii keenya (Afrikaa) nutti himtee tanaf deebisa kenninee dansaadha. Ummaata, “Brusha Ilkaani fi Condomi” omishuu hin dandeenye garuu “Baby” qofa omiishu dandaayu jette quxuuri teenya nutti himtee.

1 Comment

  1. https://arealnews.com/tracy-zille-biography/

    she is stuffing us with her silly and racist remarks .

    Tracy Zille is the most popular woman in South Africa and in this blog we bring every information about Tracy Zille just like Tracy Zille Biography, Tracy Zille Wiki, Tracy Zille Wikipedia, Tracy Zille Twitter, Tracy Zille Profession, Tracy Zille Networth all details are available in this blog post.

    Tracy Zille Biography
    Tracy Zille was born on 14 October 1968 and the birthplace of Tracy Zille is South Africa and now she 51 years old now.

Comments are closed.