Sirna Gaggeessaa Obbo Eda’oo Odaa Boruu kutaa 2ffaa Adol.22-2017

Sirna Gaggeessaa Obbo Eda’oo Odaa Boruu kutaa 2ffaa Adol.22-2017

Sirna Gaggeessaa Obbo Eda’oo Boruu Odaa kutaa 2ffaa Adol.22-2017


Oromia News Network – ONN

Sirna aadaan geggeessaa Ob. Eda’oo Boruu, Knoxville, TN