Sirna Eebba CD haaraa waallisaa Ittiiqaa Tafarii Warra Lolaa Oromiyaa keessatti

Sirna Eebba CD haaraa waallisaa Ittiiqaa Tafarii Warra Lolaa Oromiyaa keessatti

Sirna Eebbi CD Ittiiqaa Tafarii Warra Lolaa siinii boonaa qeerroo oromiyaa

Gossay – Oromo

Daanyee Asaffaa: Dhoowwee (Oromo Music) – HD


Oromiyaa too Badhaatuu uumaa