Sirna Awwaalcha obboleewwan lamaan iddoo tokkotti waraana mootummaan dheengadda halkan ajjeefamanii

Jimmaa Gannatii
Sirna Awwaalcha obboleewwan lamaan iddoo tokkotti waraana mootummaan dheengadda halkan ajjeefamanii Garramuu-Biyyarraa fi Meetii Biyyarraa haala kanaan gaggeeffamaa jira .

Oromummaan akka jarri jedhan sana miti. Suphee miti kan abbaan arge dhiitee cabsuu! Utuu dubbannu, dhiiraa farda guraacha qabuuni, Abbaa Gurraachaa ykn Abbaa Shaanqoo, isa bifti farda isaa daalachatiin Abbaa Booraa ykan Abbaa Daalee jedhani yaamu. Isa fardi isaa adii moo, Abbaa Shaashoo jedhanitu masiifatu. Macaayyoo kana immoo haadha eenyu jennee yaamnuu?


ODUU#Gammachiisaa j/marroon karaa deeggartoota isaa biyya alaa jirataniin #SMcard to’annoo mootummaa ala ta’e argachuun isaa beekamee jira


Romaa 1989


Opdo/bilxiginnaan Minishaa bifa kanaan leenjifteeti Boru shanee lolchiisuuf bobbaaftikaa!

Bilxiginnaan milishaa Zayitiin dugdaa dhume karaarratti yaaste itti qoosti.
Kun baaruda qabbanessuudhumaaf qophiitti jira!

“It didn’t reflect the interest of its people”
Jarri kun ilaalsha fedhii ummataa nuyi malee qaamni biraa hin beeku jechuu kana gama ceesisanii jiru.