‘Sirbati : jijjirumo akkami walaloo kana amman barreessa jira ””qalbi tookoon dubbisa suuta’,

‘Sirbati
jijjirumo akkami walaloo kana amman barreessa jira ””qalbi tookoon dubbisa suuta’,
Bor dubbachuun hin hafuu
Ar’a maalaan waajennaa
Wal shakkaa jiraachuurra
Haqa jiru walitti himnaa

Bar nuti haayyuu beeka
meeqa itti dhabne
Lafee qofaa miti
qalbiille itti cabneeJijjiramni isin jettanii
Arraba dhadhaa dibatanii
Allayyaa nunaquu malee
Laga nun ceessiftaniiQoraatti dhoqee keessaatiin
Waa tokko wal hin caaltani
Jabaa jabaa keenya heddu
Soogidda nyaachistanii

Huurrii gubbaa teessanii
Gadi ilalltu gaadidduu
Hoomacha bishanii irratti
Mana ijaaruu yaadduu

Seena keessan durii
osoodhuma beeknuu
Yeroo ijaan isin agarru
Kan keessaan gubannu

Akka heetoo sibrii
Osoo nutti adhaayuu
Yaasaba nuun jenaan
Dandeenyee hundayyuu
Cininannee liqimsinee
innidamarii sanayyuu

Warra kaleesse nuciipsee
Akka horiitti nuqalee
Akka gaguraa mukarratti
Fannisee warra nu ilaalee

Ar’a akkamiin carraan
Isaan faana dabaalee
Warri immiyyeedhaa
Qabsoo keenya dhaalee

Madaa keenya orfitanii
Maaf nudhukkubsituu
Dhiiga ilamaan oromoodha
Maaf kabaja dhorkatuu

Alkan miti guyyaadhaan
Warra oromoo nyaatuu
Suraan jaarra Abbaa gadaa
Osoo jiru kan waaqo guutu

Akkamiin suura minilik
Suuraa iitilaraa
Nurratti fannisee
Jarri nurraa geerara

Jafar Yusuf