Simbirtuu: Oromiyaa kaabaa, WALLO keessatti mootummaafi uummatni

Simbirtuu: Oromiyaa kaabaa, WALLO keessatti mootummaafi uummatni nagaa waliif hin qabani. Diddaan hanga qawweetiin bosona seenuu gaheera. Fedhiin uummataa Oromiyaa guddootti deebi’uu dha. Ammas warra nu-gabroomseen buluun nu-gaha. A/Oromo afaan hojii mootummaa miti jedha miseensi QEERROO achii, addatti.

Oduu- daballii gibira daldaltootaafi qonnanabultoota-horsiisee bultootaa; Gudurutti mootummaan mana hidhaatti nama ajjeesuufi kan biroo.