#Simbirtuu #Breaking : Maqalee dabalatee guutuu Tigraay keessatti Sochiin kamiiyyuu dhaabbatee oolee jira.

#Simbirtuu
#Breaking

Maqalee dabalatee guutuu Tigraay keessatti Sochiin kamiiyyuu dhaabbatee oolee jira.

Ambassadaroonni Awurooppaa, Ameerikaa fi Gamtaa Awurooppaa haala jiru qorachuuf guyyaa har’aa magaala Maqalee galuu isaanitiin walqabatee Sochiin mormii kun eegale jedhameera.

Haaluma kanaan Tigraay magaalota hunda keessatti ummanni diddaa garee mootummaa irratti qabu ibsachuuf jecha guutumatti cufatee mana oolee jira.
Waajjiroonni mootummaa, baankiwwan, tajaajilli geejibaa fi Sochiin daldalaa 100% dhaabbatee oolee jira

via: Seenaa Oromoo