ONN LIVE: Qophii Gaaddisa Dhugaa Onkoloolessa 21,2018. Simannaa Jila ABOf Ona Daarimuutti Taasifame.

ONN LIVE: Qophii Gaaddisa Dhugaa Onkoloolessa 21,2018. Simannaa Jila ABOf Ona Daarimuutti Taasifame.


Nannoo Tigray Raayyaa magaalaa Alamaxaa walitti bu’insa uumameen namni 6 du’anii jiru jedhu. Dhaaba siyaasaa walitti bu’insa kana duuba jiru waan tokko jechuun hin danda’amuu?

Atilet Feyisa Lilesa Gemechu Erga biyya gaheen booda ibsa gaazexessitootaaf kennerratti, guyyaa mallattoo mormii itti agarsiise sana wayita yaadatu imimmaan to’achuu dadhabe.

Onkoloolessa 20,2018.
Wayta Jilli ABO Awwaalcha Gooticha Oromoo Dargaggoo Musxafaa Huseen magaalaa Ogolchootti argamu irratti maatii isaa waliin dhaamsa dabarsu.

Sagalee Bilisummaa Oromoo