Simannaa Jila ABO Itayyaa, Arsii, Onkoloolessa 19

Simannaa Jila ABO Itayyaa, Arsii, Onkoloolessa 19

(SBO/VOl: Onkoloolessa 19 bara 2018):
Imala Jila ABO Gara Godina Arsii Bahaa Ona Heexosaa magaalaa Itayyaa.

ONN:Oduu Olmaa Oromiyaa.ONK19/2018

Simannaa Godina Arsii, magaalaa Ittayyaa, Onkoloolessa 19, 2018

[SQ Onkoloolessa 19/2018] Sirni simannaa jila ABO kibba Baha Oromiyaa godina Arsii aanaa Heexosaa magaalaa Itayyaatti guyyaa har’aa haala ho’aa ta’een geggeeffameera. Jila kana keessatti miseensi Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO jaal Jabeessaa Gabbisaa dursummaa jilichaatiin kan argaman yoo ta’u, miseensonni Gumii Sabaa ABO fi qondaalonni dhaabichaa, akkasumas tuutni miidiyaalee TV Gaaddisa Dhugaa, SBOfi SQBO keessatti argamu. Sirni simannaa kanaas magaalaa Itayyaatti bakka uummanni kuma dhibbootaan lakkaa’amu argamutti geggeeffameera. Dursaan jilichaa jaal Jabeessaa Gabbisaa uummataaf erga haasaa taasisanii booda, bakka bu’oota hawaasaa waliin mariin taasifamee maatiin wareegamtootaas dubbifamaniiru. Kana malees, awwaalcha wareegamtootaarra abaaboon erga kaa’amee yaadannoon sammuus taasifameera. Sirni simannaa kun haala gaariifi nagaan xumurameera.


#Cinaaksan
Ummanni oromoo guyyaa kalressa sa’aa 9 irraa jalqabee hanga sa’aa 12tti nama 11 madawanii kaan wareegaman guyyaa sadii keessatti nama 24 madawaanii namni 6 wareegaman
Kan ummata keenya rukutaa jiran bireen qawwee gurguddoo konkolataa iratti hidhatanii waraani simaliya irraa kan hirmaatan kanaaf kaleessa
galagala nama 6 gara hospiraala harar rifari godhaman amma nama 3 refarii godhaman dirmachuu hin arganne hanga ammati maaliif iromiyaan
akkasuma godini hararagee bahaa isoo itti bulchaa godina harargee bahaa jiruuti kan namni 6 madawaan guyya duraa maalif dirmachuu dhabna
ammas iyyaa iyya nuuf dabarsaa ummanni miskini qoteebulaan lubbuun isaa qabeenya isaa irratti bahaa jirti
Lammii keessan dhaqabaa