ONN LIVE : Simannaa Jila ABO Godina Baalee magaalaa Gindhiiritti Gaggeeffame.

ONN LIVE: Gaaddisa Dhugaa: Sadaasa 5 bara 2018. Simannaa Jila ABO Godina Baalee magaalaa Gindhiiritti Gaggeeffame.


Waraanni ykn WBOn ajaja ABO hin fudhannee Waraana Adda Bilisummaa Oromoo ABO-WBO tahuu hin dandeyu.Araarsoo Biqilaa 

IA/HD ABO Obbo Araarsoo Biqilaa baha Oromiyaa Aanaa Miidhagaa Tolaatti Sadaasa 4/2018 haala Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi marii araaraa Addi Bilisummaa Oromoo ABOn motummaa naanno Oromiyaa fi motummaa Fedraalaawa Itoopiyaa waliin irra gaye jiru irratti ibsa bal’aa hirmaattota sirnichaaf kennanii jiran.

ABOn waliif galtee motummaa naanno Oromiyaa waliin qabu kanatti fayyadamuudhaan Qabsoo karaa nageeyaatiin gaggeeysuuf kan murteyfatee jiru ahuu ibsee baka sossohan hundatti deggarsa gara motummaa naannoo Oromiyaatiin isaaniif taasifamaa jiru maqaa ABOtiin galata guddaa Pre/motummaa naannoo Oromiyaa Dr kabajaa Obbo Lammaa Magarsaa fi Mummee Ministeera Itoopiyaa Dr Abiy Ahmed kan galatoomfatan tahuu Obbo Araarsoo Biqilaan dubbatee jira.

WBOn mooraa Leenjii Polisii Oromiyaa “Ardiyyatti” Leenjii fudhachaa jiru yeroo muraasa keeysatti Leenjii isaa xumuratuudhaan Polisii fi Kora Bittinneeysaa Oromiyaatti dabalamee nagenya Ummata Oromoo tiksuu keeysatti shoora gama isaa kan gumaachuuf jiraatu tahuu Obbo Araarsoon addeeyseeti jira.

Biyya takka keeysa waraanni lama hin jiraatu waan taheef WBOn akkuma jirutti hundi isaa Mooratti galee Leenjii barbaachiftu eega fudhateen boodatti Polisii Oromiyaa waliin nageenya ummataa tiysuuf jiraata jechuudhaan gaaffiilee hirmaattota sirnichaa irraa dhihaataniif deebisaa kennanii jiran.

Waraanni ajaja dhaabaa isaa hin fudhannee waraana sirnaa tahuu kan hin dandenye tahuu itti dabaluudhaan I/A/HD ABO Obbo Araarsoo Biqilaa haasawa bal’aa baha Oromiyaa Aanaa Miidhagaa Tolaatti Sadaasa 4/2018tti hawaasa naannichaaf godhaniin addeeysaniitii jiran.

Murtiin WBOn mooratti galee leenjii fudhatee Polisii Oromiyaatti dabalamuu kuni murtii maayyii kan ABO fi motummaan naannoo Oromiyaa irratti waliif galanii jiran waan taheef WBOn waliif galtee kana hujiitti hiikuu hin fudhanne ajaja ABO jala kan hin jirre tahuu Obbo Araarsoon gaaffilee hidhannoo WBO laalchisee hirmaattoota sirnichaa irraa dhihaataniif laate keeysatti mirkaneeysee jira.

(Abdusalam Suutee)