Simannaa Bilisummaa Aanaa KUYYUU: Kuyyuun Ob Bayyana Ruudaa simatan!!

Simannaa Bilisummaa Aanaa KUYYUU

Kuyyuun Ob Bayyana Ruudaa simatan!!


 

This is Berhanu (aka Ifaa) Gemechu Leta. He was born at Jarmet town, Horro Guduru Wallagga Zone. He was imprisoned several times because of his resistance to the TPLF regime.
Lastly, he was arrested in the course of 2014/15 Oromo protests. He is allowed to be visited only by his family members. The family and friends were expecting his release but without success.
Free Ifaa Gemechu!!!

Dhábasá Wakjira Gemelal


#OromoPrisoners– HAALDUREE TOKKO MALEE HIIKAA!!
======================
1.Lalisaa Maammoo -Waggaa 18
2,Jaldeessaa Waaqoo-15
3.Obsaa Qajeelaa-13
4.Olaanaa Kabbadaa-13
5.Mootii Mootummaa-13
6.Abarraa Baqqalaa-9
7.Shaashoo Admaasuu-6
8.Abdiisaa Ifaa-10
9.Taliilaa Roobalee-18
10.Aadam-25
11.Sayid-25
12.Aadam-25
13.Daani’eel Ayyanaa-Umurii
14.Masfin Ittaanaa-Umurii
15.Charinnat Yemaanee-Umurii
16.Masfin Abbabaa-Umurii
17.Najiib Xa’aa-Umurii
18.Sayid Hasan-Umurii
19.Amaanu’eel Gammachuu-Umurii
20.Baggalaa-Umurii
21.Duulaa Mootii-Umurii
22.Aliimaa Abdii-Umurii
23.Faqqadee Abdiisaa umurii
24.Girmaa Raggaasaa-Umurii
25.Darguu Ittaanaa-Du’a
26.Kadir Zinaabuu-Du’a
27.Gazzaahanyi Addunyaa-UmuriiF
28.Kaffaloo Tafarraa-Umurii
29.Haliimaa Abdii, Umurii
30. Sabboontuu Bayyanaa, Beellama
31. Ifaa Gammachuu, Beellama
32. Suleyman Adem
33. Jigsaa Abdiisaa
34. Kefyalew Nigatu Baddesso
35. Mo’ibul Bilu, Beellama
36…….
#FreeAllPoliticalPrisoner