Dirree Dhawa- Kun simannaa ABO magaalaa Dirree Dhawaatti guyyaa har’aa gaggeeffame.

Dirree Dhawa- Kun simannaa ABO magaalaa Dirree Dhawaatti guyyaa har’aa gaggeeffame.

Simannaa ABO- #DirreeDhawaa, Oromia

Simannaa ABO- Dirreen gootummaan qabsoo gaggeessan; Adda Bilisa Baasaa Oromoo(ABO) fi hogagnoota dhaabichaas magaalaa Dirree Dhawaatti kabajaa olaanaan simatan.

Dirree Dhawa- Kun simannaa ABO magaalaa Dirree Dhawaatti guyyaa har’aa gaggeeffame.
Ummanni miliyoonaan bahee ABO fi hoggantoota ABO simatu, Ummanni kabajamaa kun simannaa kana waan baheef qaba. Kaayyoon isaan bahaniif tokko, kabajaa dhaabichaaf qaban ibsachuuf. Lammaffaa, waanti dhaabichi hojjate kabajamaa fi fudhatama qabaachuu isaa mirkaneessuuf bahan.
Dhaabichis waan hojjatetti ummanni boonuu fi gammaduu karaan itti beekuu fi hubatu tokko simannaa akkanaa ti. Simannaan ummataa abdii ummtichi dhaaba irraa qabu ifatti agarsisia.