“Simanna magaalaa jimmaatti hidhamtoota mana hidha mahakalawii irra bahaniif taasifame kana fakkaata istaadiyoomii jimmaatti 

“Simanna magaalaa jimmaatti hidhamtoota mana hidha mahakalawii irra bahaniif taasifame kana fakkaata istaadiyoomii jimmaatti
Sangaa kanarratti gaargaarsi mallaaqas godhamefi jira”