Waldaan Sikkoo Mandoo Minnesota Jiraattota godina Baalee 110,097 balaa nam-tolcheen beelayan gargaaruuf hawaasa Oromoo waliin gargaaruuf maritti jiru!

Waldaan Sikkoo Mandoo Minnesota Jiraattota godina Baalee 110,097 balaa nam-tolcheen beelayan gargaaruuf hawaasa Oromoo waliin gargaaruuf maritti jiru!