Siifan Hassan: 2019 IAAF World Championships | Women’s 10,000 Meters Recap

Siifan Hassan: 2019 IAAF World Championships | Women’s 10,000 Meters Recap
#Jirra #Jirraa #Jirra #Jirra #Jirraaaaa

Siifan Hassan jedhamti, dhalattuu Oromoo #Arsii Lammii Biyya Holland yammuu taatu fiigicha 1500, 5000 fi 10000 irratti yeroo hedduu injifachuun beekkamti.
Harras biyya Qatar Doha irratti fiigdee tokkoffaa bahuun warqii kan injifatte yammuu tahu, yeroo Xiiqii kanatti Alaabaa Oromoo Addunyaa fuulduratti mirmirsitee jirti.
Nationality and identity are two different things. One can be changed, the other is God given! #SifanHassan ❤️💚❤️

Namoota qalbii qabaniif kun ergaa guddaadha. Sabboonummaaf Biyyummaan wanta wol rukutuu mit , lamaanu woliin deemu dandahu, ini tokko issa tokkoof balaa mit . kana haala gabaabaf ifa taheen Atileeti Siifan Hassan barnoota guddaa kenite jirti .

Sabboonumman dhalootan kan Rabbiin siif kennuudha ykn kan irratti guddattuudha. Biyyummaan kan sit dhufeedha ykn kan itti dhufteedha. Oromummaan dhaloota, dhiiga kooti, Itoophiyyummaan ammoo wanta nat dhufeedha issas lammummaa kootti jedheen qabadha. Oromummaa ifiraa darbuun hin taatu xoophiyyummaan yoo na fakaachu didde Ilmaan Asteewwan qofa fakaatu taate jalqaba Xoophiyaa huunda keenya fakaatu haa ijaaranu jenna yoo kan didamu taate ammoo ifiraa fageesse boolattis darbuu dandaha. siifan yaada kana Miidiyaa Idila Adduunyaf gabaabumat himtee jirti.

Siifan Intala Oromoot Oromummaan dhiiga kanaf Hardhas Alaaba Faaji qabsoo teenya dirree idila Adduunya irratti oli qabdee mirmirsite akkasummas Alaaba biyya Netherlands Lammummaa irraa qabdus inis Eenyummaa ishee itti dhufee haarawwa wanta taheef issas qabateerti.
Baga milkoofte Siifan

ሲፈን ሐሰን በሞቃታማዋ ዶሃ የ10ሺ ሜትር አለምአቀፍ አትሌቲክስ ሻምፕዮን የወርቅ ሜዳልያ ተሸላሚ ሆናለች። she is celebrating her victory by waving the OLF/ABO freedom struggle flag!! Way to go!!! Good for you Sifen!!
Congratulations!!!

zaraa Sanyii Oromoo
Alabaa Oromoo fajjii walabumaaa hidaa dhuga fi lafee gotaa kumatamaa 😭💪

Atleet sifaan Hasan dhalattuu Oromoo kan taate biyya netharlandiif
kan fiigdu ta:u hadha qatar Dohati taasifamen fiigde
erga tokkoffa baate booda Alaaba Oromoo fuute fuula Aduniyaa
dura mirmirsitee kun injifannoo guddaadha Congratulations

Athlete Siifan Hassan yeroo murteessaatti alaabaa eenyummaa Oromoo kana sadarkaa addunyaatti ol kaasuu ishiif galata dachaa qabdi. Wayta biyya keessatti shirri bolola dhuunfaa bu’ureffate kan ulfina alaabaa kanaa xiqqeessuuf akeekkate mul’ataa jiru kanatti Siifuun ergaa cimaa dabarsite. Alaabaan kun mallattoo dhaaba tokkoo kan dhaabni biraa xiqqeessuu fi ukkaamsuuf dhama’u osoo hin taane ‘MALLATTOO DIDDAA OROMOO (Symbol of Oromo resistance) tahuu isaa warra biyya keessaa fi addunyaattis himte. Mooraa siyaasaa Amaaraa kan argaa alaabaa kanaa jibbus heexoo hadhooftuu wagaate. Siifan Hasan intala gaafa xiiqiiti! Kana gochuu ishiitiin duulli jibbamsaa mooraa diinaa irraa akka itti banamu beekamaa tahus Oromoon gootittii isaaf faaruu fi kabaja maluun galateeffachuu qaba.
Yaya Beshir

2019 IAAF World Championships | Women’s 10,000 Meters Recap

Sanyii bineessa Sanyii Bangalee Sanyii

Minilik sefari