Siidaan Namoota biyyaaf Gumaacha godhan jedhaman kamiifuu Ijaaramu Bu’uura seenaa

Siidaan Namoota biyyaaf Gumaacha godhan jedhaman kamiifuu Ijaaramu Bu’uura seenaa, seeraa fi waliigaltee hawaasaa qabaachuu qaba jedhu Hayyoonni Seenaa.