Sifan Hassen.. Unbelievable: Amazing race!!

Sifan Hassen.. Unbelievable

“Kufanii ka’anii mo’uu ” jechuun kan akka Siifan Haasan kana jechuudha. Amazing race

Breaking
Sabboontuu Oromoo Atileet Siifan Hassan 5000m injifachuu keetiin baay’ee gammanneerra. 1500 fi 10000 akka injifattu abdii qabna.
Irra deebiin baga gammadde!
Gufatanii kufuun akkuma jiru, kutannoon jiraannan lafa itti kufan sana ka’anii mo’achuun ni danda’ama! Baga jara keenya taate!!