Shocking.. Moyyalee!! Magaalaa mooyyalee keessattii reeffi gubachaa jiruu argame.

Shocking…. Moyyalee!! Magaalaa mooyyalee keessattii reeffi gubachaa jiruu argame.

Hamma yoonaatti saalii fi Eenyuummaan reeffa sana hin beekamne. Magaalaa mooyyalee ganda 02 qa’aa iddoo qashiina ykn balfaa gataamuu keessaattii reeffii nama osoo ibiddaan gubaata jiru argame.
Magaalaa Moyyalee keessaatti Yakkii sukkaneessaa fi garaa jabummaa kun si’aa lammaaffaf kan rawwaatamaa jiruu dha. Waan kana qaamni na ilaallata jedhu qorannoo gochuu qaba.


Dargaggoo JIREENYAA GUUTUU Guyyaa kaleessaa Magaalaa Naqamteetti Waraanni PP Ajjeesee Kolleejjii Fayyaa fuulduratti gate! Waaqayyo Lubbuukee Jannatatti haa qanansiisu Haadhookoo!
Waggaa 3 keessatti Hayyuu fi ol adeemaa meeqa dhabne !