Shiraa fi Gabaasa PP : PP’n maaliif dhugaa awwaalti jedhee qaamni gaafatuu fi shira isheettia dammaqu tokkollee hin jiru.

Shiraa fi Gabaasa PP: PP’n maaliif dhugaa awwaalti jedhee qaamni gaafatuu fi shira isheettia dammaqu tokkollee hin jiru.

Lubbuun namootaa akka qoosaatti badaa kan oolu shira Anga’oota PP sadarkaa sadarkaan jiraniin ta’uu ragaa danuutu jira. Gaafa Kaadhimamaa Professor’aa Qajeelaa Taasisaa manatti itti Waraana itti naqanii Ajjeesisanii qabeenya isaa saaman “tasa ajjeefamuu isaa quba hin qabnu namni tokko du’uu garuu dhageenyeerra. Dhukkubsatee du’ee fi namaan ajjeefamee adda baafna” jechuun midiyaaf deebii kennan. Har’ammoo Gaazexessaa OBN ajjeefame jedhameef qaama ajjeesee fi sa’atii itti du’e ibsaa jiru. Namni waan hin qalbeeffatiin Ajjeechaan siyaasa dalagaa jiraachuu PP ti dammaquu dhabuu Ummataati. Guyyoota darban kana Qaamota lama Shororkeessummaa itti maxxansanii turaniif ragaa sana sadarkaa idil addunyaatti isaaniif dhageessisu waan argachuu dhabaniif Gaazexessaa ajjeesisanii ittii siyaasa isaanii isa bukoo sana addunyaatti baafachuuf jedhu.
 
“SHANEE” qaamni iedhamu qaama PP’n hundeeffatte ta’uu irra deddeebiin ibsineefii jirra.
Haa ta’uutii maqaa kana WBOtti maxxansuuf kan Wixxiftu Dabballeen PP Gaazexeessaa ofiifuu jireenyi Gadadoon kun Miidiyaa Boqqolloo keessatti dararu waan WBOn ajjeese fakkeessitee afarsaa jiraattus nama siyaasa ishee qaaccessee ilaaleef ajjeesisuu ishee ofumaan ragaa ofirratti ba’aa jirti.
Gaafa Barsiisaa Qajeelaa Taasisaa ajjeefamu hin beektu erga ta’ee gaafa Gaazexessaan kun du’e hoo akkamiin beekte mee Buchullootni PP kun?
 
Shiraa fi Gabaasa PP ti gurra kennuu dhiisaatii WBO waliin hiriiraa oduu du’aa guyyuun dhaga’uu jalaa ba’aa!