Shira Qormaata Biyyooleeysaa Kutaa 12

Shira Qormaata Biyyooleeysaa Kutaa 12

BIOLOGY▪︎▪︎barattoonni 100 fidan
Naannoo Amaaraa 3794
▪︎▪︎▪︎▪︎ Oromiyaa 26(isaanuu lammii Amaaraati)

Chemistry…Qabxii 100
N/Amaaraa barataa 1041
N/Oromiyaa barataa 1(Lammiin Amaara)

CIVICS …Qabxii 100
N/Amaaraa barataa 1439
N/Oromiyaa barataa 11(Lammii Amaaraa)

Manneen barnootaa Qabxiin ol’aanaan itti galmaawe baayyeen naannoo Amaaraati.

Walumaagalatti Qabxii kanarraa kan hubannu Nafxanyoonni Waajjiraalee hunda dhunfachuun Sabaaf sablamoota hunda dhabamsiisuuf hojjachaa jiraachuudha. Oromoon sammaqee dantaa isaa tiikfachuu Qaba.

Ka’i Qeerroo !!

የተማረ ይግደለኝ አለ ፣ አማራ።
ይህ ነገር ሪጫ ነው ፈተና ?


Barataa Biruuk Zawudeen qabxii kutaa 12ffaa akka biyyaatti olaanaa ta’e fide. Hanga namni natti himutti kana ta’u isaa hin beeku ture jedha.
https://bbc.in/31F0f7W ‘ mil’adhaa.
Daawwadhaa!


Guyyaa ardha Waajjira ministers barnoota durati baratootin Qabxii isaani jala hattame hiriira bahani jiru .