Shira opdo jalaa saaxilame!! Akeeka shiraa WBO irratti oofuu fi oofsisuuf karoorfatte godina Booranaa keessatti

Shira opdo jalaa saaxilame!! #Akeeka shiraa WBO irratti oofuu fi oofsisuuf karoorfatte godina Booranaa keessatti akka armaan gadiitti ta’a : –

1) WBO ummta oromoo godinichaa biraatti maqaa balleessuuf, ta’e jedhanii bakkoota adda addaatti waan WBOn hin raawwatin WBO – ttuu raawwate jechuun odeessa dharaa uumuun karaa caasaa isaanii hafarsuu qopheeffatuuf, saganteeffataa jiru.
1.1) Akka fakkeenyaatti bakka akkasiitti WBOn nama abbaa warraa tokko araddaa akkasiitti rasaasaan rukutee ajjeesee haadha mana isaa namoota hagasiin gudeedee fi yaadota akkasii fokkisoo dhala oromoo fi akkasumas dhala namaa kamuu gurri jibbu fakkeessanii uumuun oromoo biraatti WBO hadheessuuf, karoorri akka baafamee jiru bira geenyee jirra.

2) kana malee lafoottan WBOn keessa socho’u keessatti RIB WBO of fakkeessuun yakkoota akka humnaan gudeeddii, humnaan saamuu, ukkaamsanii gara dabarsuu fi ajjeesanii gatuu fi gochaalee raawwatuuf, dhala namaa irraa hin eeggamne akkasii raawwatanii WBO tti raawwate jechuun jaalalaa fi kabajaa WBOn ummata isaa biraatti qabuu fi qabaataa jiru irraa mulquuf, karaa caasaa isaanii sobanii ummata bakka itti badiin akkasii raawwatame jedhan irraa lafoota bakka sana irraa fagoo jiran biraatti olola qindaawaa caasaa OPDOn deeggaramu oofuu fi oofsisuu karoorfatanii jiru.

3) kana malee WBO gidduuttis olola diigaa WBO jidduutti adda addummaa fi garaa garummaa uumuus karoorfattee jirti. Akka fakkeenyaatti nama WBO keessaa jiran keessatti wal shakkisiisuun tokkummaa qabsaawotaa hubuuf shira shiraa jiran. Fkn Jaal Goollichi waan Booranaaf, quuqamuuf, jecha asi irraa fuudhe marroon nama ummata Wallaggaa balleessa Z/kibbaa fiduun akka Booranii baduuf, balaa lolaa Booranaa keessatti buusuun lafa Booranaa lafa wallaggaa fi Gujiin waliin wal fakkeessaa jiru jechuun ummata dogoggorsuuf, karoora hamaan adeemaa jiru. Kanaaf, ummatni keenya olola diinni tokkummaa keenya diiguuf, akkasumas olola sobaa fi shiraa hundee hin qaneetti fayyadamuun akka isan hin dogoggorsine dhaamsa keenya kan oromummaa isiniif dhaamna.
WBO zoonii kibbaa irraa!
Horaa bula!!

Maammee Caffee


WBO የቄሮ አባት


Roorrisaa Geetuu – Boora Koo – New Ethiopian Music 2019 (Official Video)Urgeessaa Isheetuu(Urjii)Si yaadee ya Oromiyaa_new oromo/oromia music