Shira nutti xaxamu hunda qabsoon irra aanna waliin jenneerraam?

Shira nutti xaxamu hunda qabsoon irra aanna waliin jenneerraam?


Shira nutti xaxamu hunda qabsoon irra aanna waliin jenneerraam?

Baga Gammaddan, Baga gammanne!
Jilli ABO, miseensa Shanee Gumii –Gumii Sabaa ABO
Jaal Jabeessaa Gabbisaatiin durfamu Bobbaa isaa gara
Godinoota Kibba-Baha Oromiyaatti taasisuuf Qophii isaa
xumurateera.
Jila gara Godinoota Arsii Bahaa, Arsii Lixaa fi Baalee
bobbahu kana keessattis miseensonni Gumii Sabaa
ABO: Jaal Haaji Hajjii Waaqayyoo, Jaal Qeerransoo
Abdiisaa, Jaal Muhammad Abbayyii, Jaal Gumabaas
Cabsii fi Jaal Firaa’ol Jaalataa kan argaman yoo tahu,
qondaalonni fi miseensonni dhaabaa akkasumas gareen
Miidiyaa TV Gaaddisa Dhugaa, SBO fi Sagalee Qeerroo
Bilisummaa Oromoo jila kana waliin imalu.
Haaluma kanaan:
 Jimaata: Onkoloolessa 19,2018(Onk. 9,2011) Godina
Arsii Bahaa Ona Heexosaa -Itayyatti,
 Sambata: Onkoloolessa 20,2018(Onk. 10,2011)
Zuwaay-dugdaa, magaalaa Ogolchotti,
 Dilbata: Onkoloolessa 21,2018(Onk. 11,2011)
Muunessa, magaalaa Qarsaatti
 Wiixata: Onkoloolessa 22,2018(Onk. 12,2011)
Adaabbaatti,
 Onkoloolessa 23,2018(Onk. 13,2011) Godina Baalee
magaalaa Diinshootti,
 Onkoloolessa 24,2018(Onk. 14,2011) Godina Baalee
magaalaa Roobetti,
 Onkoloolessa 25,2018(Onk. 15,2011) Goobbatti,
 Jimaata: Onkoloolessa 26,2018(Onk. 16,2011)
Kaarratti,
 Sambata: Onkoloolessa 27,2018(Onk. 17,2011)
Gindhiiritti,
 Dilbata: Onkoloolessa 28,2018(Onk. 18,2011) Dambal
Misraatti,
 Wiixata: Onkoloolessa 30,2018(Onk. 20,2011) Dalloo
mannaatti,
 Onkoloolessa 31,2018(Onk. 21,2011) Godina Baalee
–Hangeetuutti ummata keenya barootaaf qabsaawota
ilmaan isaa ijaan arguuf hawwaa ture jidduutti kan
argamu tahuu gammachuun ibsina.
Tartiiba bobbaa jila kanaa kan iddoowwan biroo
hafaniitis itti fufuudhaan kan isin beeksisnu tahuu
kanuma waliin yaadachiisna.
Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti!
Injifannoo Ummata Oromoof!
Koree Qindeessituu Sagantichaa


Falmataa Taarraqany Cimdii, waaqni hawwiikee siif haa dhugoomsu. Humni walitti qabame kun silaa osoo suura qofatti hafuu baate humna Oromoo bira darbee wabii Afriikaa ta’u ture. Waan maraafuu, dhaloonni hawwee hin dhiisu hanga dhugeeffatutti; ni dhugooma.

Margaa Fayyeeraa