Shira Abiyoot Kaasaayee balaayinee (Abiy Ahmed)fi Shimalis Abdiisaa ummata Oromoo irratti rawwachaa jiran!!!

#Aggaa_dhagahaa!! Shira Abiyoot Kaasaayee balaayinee (Abiy Ahmed)fi Shimalis Abdiisaa ummata Oromoo irratti rawwachaa jiran!!!

“Waraanni Humna addaa Oromiyaa jadhamee Oromiyaa guutuu keessatti dhiiga ummata Oromoo dhangalaasaa jiru ilmaan Oromoo qofa miti. Shukuradin keenya yeroo Leejjii eegaluuf deemnu nuti warri Oromiyaa iddoo gara garaa irra leejiif fidan Nama kuma torba (7000) qofa. Namni kumni shan (5000) Ilmaan Nafxanyaa Abiy Ahmed fi Shimalis Abdiisaa Goojjaam, Gondar, Bahardaar…irra fidanii nu wajjiin leenjisanii Oromiyaa kutaa gara garaa keessa facaasanii ramadaniitu ummata keenya lafa irra duguugaa jira Ummaatni Oromoo ilmaan keenyatu nu fixa jira nuun jachaa jira mee dhugaa kana ummata Oromoo Bal’aa biraa nu ga’i maloo ani ajajaa 100 humna addaa Oromiyaati. Ummaatni keenya akka Nafxegan dhumaa jiru hubachiisi”

Shira ABIY AHMED fi Shimalis Abdiisaa ummata Oromoo irratti rawwachaa jira kana waliif Dabarsaa!!!


Falmiin jiru Abiyyi qabsoo Oromoof aantummaa qaba moo hin qabu osoo hintaane, Abiyyi farra qabsoo Oromooti moo miti dha. Oromoon harki caalaan farra qabsoo Oromoo ta’uu isaa amma hubatee jira. Lakki kan jedhu yoo jiraate irra caalaan durgoo adda addaatin kan afaan cuqqaalanii dha. Ajjeechaa Oromoo kaleessa fagoorraa mormitan har’a maaltu argameet callistan ree? Mee gaaffilee qeerroon kaasaa turan kessaa kan deebi’an naa tarreessaa? Deebii hinqabdan hin dadhabinaa. Deemaa ‘fountain’ Abiyyi isinii ijaare jala bashannanaa.

Abiy haala kanaan arrab-lamee tahee nu gowwoomse

Oromoo bira: Oromoof aantummaa hin qabu naan jettu garuu qabsoo Oromoo keessa waanan tureef maatiin koo Ameerikaatti waggaa torbaaf baqatanii turan.
—–
Bakka biraa: Asaaminaw Xiggee waanan qarqaareef maatiin koo Ameerikaatti waggaa torbaaf baqatanii turan.
—–
Dhugaan kami?

THE FINFINNE INTERCEPT


Lamma Megersa Abiyidha Erga Ajaiba Dabarsef Akasumas KOL/Gamachu Ayana Umata Oromotif Erga Dabarsef

2 Comments

  1. Yes Its true!!You said it by your self.If you care enough for Oromo you could have stopped your killing squad by the name of command- post,that shedding the blood of innocent Oromos.No witness is required more than the fact that speaking from the ground.If you transparent enough let invite the international journalists to move freely and see the detention center your government detained thousands of oromos & torturing by the military and security forces in different detention centers and let them interview families who lost their loved ones by the cruel bullet of the security forces with out any body`s intimidation to bring that fact to the public.How comes the credible report of Amnesty`s denied as if nothing happened to the people than taking a corrective actions?We need the true Justice for our people,and any one living in that country whose right is violated.That country needs to be free for once and for all from butcheries of those causing cannibalism to its own future generation and lasing peace democracy co-existence where all are treated equally and fairly in front of the law.

  2. Yes Its true!!You said it by your self.If you care enough for Oromo you could have stopped your killing squad by the name of command- post,that shedding the blood of innocent Oromos.No witness is required more than the fact that speaking from the ground.If you transparent enough let invite the international journalists to move freely and see the detention center your government detained thousands of oromos & torturing by the military and security forces in different detention centers and let them interview families who lost their loved ones by the cruel bullet of the security forces with out any body`s intimidation to bring that fact to the public.How comes the credible report of Amnesty`s denied as if nothing happened to the people than taking a corrective actions?We need the true Justice for our people,and any one living in that country whose right is violated.That country needs to be free for once and for all from butcheries of those causing cannibalism to its own future generation and lasting peace democracy co-existence where all are treated equally and fairly in front of the law.

Comments are closed.