Biyyoon sittii yaa Salphatuu: Milkeessaa jedhamaa,dhalataa shawaa SalaleeQaxalee ilma sabaa Miseensa poolisii kora Bittineessaa Oromiyaatti

Biyyoon sittii yaa Salphatuu: #Milkeessaa jedhamaa,dhalataa shawaa SalaleeQaxalee ilma sabaa Miseensa #poolisii kora Bittineessaa Oromiyaatti.Torbaan Lamaan duraa #Kaampii Pooliisii Oromiyaa #Magaala Sabbatattii argamuu keessaa lolaa ummataa Oromoo Naannoo Daangaa #Beenishanguul Guumuzittii hidhatootaa Naannoo BG tiin buqqa’aanii fi Daangaa Oromiyaa eeguf deeme.yaa tahuu malee guyyaa kaleessaa wareera hidhatoonnii #Naannoo Beenishanguul Guumuz banaani Wareegamera.naagenyaa Biyyaa fi ummataa kee kabachisuu jettee wareegamte seenaa sii yaadata.#Maatii‘firoota fi hiriyoota isaa maraaf jajjabinaa hawwaa.rakkinichii akka furmaata argatuuf hundinuu gahee keenya yaa baanu.

Bookissa Boonsaa Oromoo