Shawaa Lixaa Cobiitti Waraanni Bilxiginnaa Mana Amantaa Orotodoksii Madfiin barbadeesse!

Shawaa Lixaa Cobiitti Waraanni Bilxiginnaa Mana Amantaa Orotodoksii Madfiin barbadeesse!

SBS-Amajji 12/2022
 
Godina Shawaa Lixaa Cobii keessatti waraanni Rayyaa Ittisa Biyyaa lola Waraana Bilisummaa Oromoo waliin taasiisaa ture injifatamee booda uummata amantaan walitti buusuuf, Waraana Bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf, olola miidiyaa ittiin hojjechuuf bataskaana Madaanalam jedhamu kaleessaa Amajji 11,2022 meesha gudda Madfiidhaan barbadeessuu madden keenya nuuf himan.
 
Kutaalee Oromiyaa hunda keessatti Waraanni Bilxiginnaa humna qabu hundaan Maqaa Waraana Bilisummaa Oromoo qulqulleessina jedhun duula gudda bane kan jiru yoo ta’u.
Bakka hundatti Waraana Bilisummaa Oromoon injifatamee Uummata nagaa haleelaa jirra. Haala kanaan Kaleessa Amajji 11,2022 Dhihaa Oromiyaa Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo Magaalaa Garjeeda bakka Gabaa Kamisaa jedhamutti sa’a sadii oliif Waraanni Bilxiginnaa dhukkaasa Uummata irratti baneen Abba manafi haadha mana dabalatee namoota 15 ol haala sukkanneessaan ajjeesse jira.
 
Lolaan Waraana Bilisummaa Oromoo jala dhaabachuu kan dhadhabee Waraanni Bilxiginnaa injifatamuu isaa gara dabarsuuf Olola maqaa balleessi adda adda qindeessun Media Sirna Bilxiginnaa leellisaniin facaasa jira.
 
Taateen kaleessa Shawaa Lixaa Cobiitti Waraanni Bilxiginnaa rawwaates kana kan ragaa ba’uudha. Akka uummanni sababa Amantiin walitti bu’uufi Waraana Bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf mana Amantaa Orotodoksii Madaanaleem Cobii meesha gudda madfii jedhamun barbadeessuun akka waan Waraanni Bilisummaa Oromoo godhetti fakkeesun olola qinda’aa medialee Bilxiginnaafi leellistoota isaan geeggeesa jiru.
 
Dhiheenya kanas Waraanni Bilxiginnaa Shawaa Bahaa Karrayyuutti Abbootti Gadaa fi namoota 14 ajjeessun Shaneetu ajjeesse jechuun isaa niyaadatama!
Via: SBS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.