Shawaa Dhihaa fi Dirree Dhawaa : “Haaromsi OPDO shawaa lixaa goonkumaa hin fudhannu. Aanaa tokkorraa Aanaa biraa geessuu, Godina biraarraa Godina biraa geessuu kana hin fudhannu

Shawaa Dhihaa fi Dirree Dhawaa:  “Haaromsi OPDO shawaa lixaa goonkumaa hin fudhannu. Aanaa tokkorraa Aanaa biraa geessuu, Godina biraarraa Godina biraa geessuu kana hin fudhannu. Yoo miseensa OPDO ala nama eessaa finna yoo jedhan namoota keessan warra walgahii miseensaarratti gaaffiin sin joonjeessan Sana , warra guddina dhorkattan, Sana maqaa isaanii sinii ergina isaan aangootti nuu fidaa. Warri amma haaromsaan fidaa jiran hunduu bara 2006- ammaatti warra Qeerroo akka bineensaatti ariisisaa , hiisisaa Raagaa sobaa itti bahanidha.”

Dirre Dhawaa
Komiin Hirmaattota walgahii Magaalaa Dirre Dhawaa Ammas Itti Fufee Jira. Gaafin Ummatni gaafate Namticha waa’ee nageenyaa Abo Mahaammad Ahmed Haalan ummata Oromoo Miidhaa jira ja’ani kaasan Tunis hin Dhihaanne #OBN Irratti Muramtee Haftee jirti.
Kun Maalif taha?

Kantiiban ummata SODEPA Malee Oromoo quba hin qabu Isa kanaahu ogadenitu ajaja. Kantibarra ka dhimma nageenyatu Angoo irra qaba Abdi Illee waliin soddaadha ka dhimma nageenyaa kun isaatu power qaba adeeroo.

Ka ummata Oromoo Dirre dhawaafi fixaa jiru Isa halan Nutti roorrisaa jira. Guyyaa guyyatti ummata Oromoo dararaa jira.
Qama dhimma laalatutti nuf dabarsi adeeroo”

Yaya Beshir