Shamarreen Oromoo Alaabaa QBO qabachuu dhaan Sanga

Shamarreen Oromoo Alaabaa QBO qabachuu dhaan Sanga-fardaa magaalaa keessa garmaamsaa, “Lammiin Oromoo martinuu sochii eegalame galmaan ga’uuf akka of qopheessan” dhaamsa dabarsite.