Shamarree Mooneet Badhaasaa Dhugumaa kan haqa uummataaf ABO waltajjii irratti baatee ibsite.

Shamarree Mooneet Badhaasaa Dhugumaa kan haqa uummataaf ABO waltajjii irratti baatee ibsite.

ABO fi WBO, Qeerroo Bilisummaa Oromoof murteessoo ta’uu ifatti ka dubbatte

Oromoon qaroowwaan akkanaa miliyoonaan horate kanaaf gowwomfamuu darbinee jirra jenneen

Miidhaksaa Abbishuu