Shamarran Dirree Dhawaa hiriira nagyaa kana fakkaatutti oolan.

Shamarran Dirree Dhawaa hiriira nagyaa kana fakkaatutti oolan.
Lammii gaafa rakko, fira ija imimmaanii Oromummaa xaliiloytuu santu fuula keessan keessaan natti ifa.

Yaya Beshir