Shamaree dhugaakutaatu Qeeransoo kaanan maale jeetu laata ?

Shamaree dhugaakutaatu Qeeransoo kaanan maale jeetu laata ? Shamareen Oromo hundhii akaana taa’u qaabdhii