Shaashee : “Dhakaan bu’uuraa Gamoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Magaalaa Shaashamannee giddu gala qabsoo qeerroo tan taate ganda Awaashoo (Minisootaa jedhamuun beekkamtutti) kaa’ame.

Shaasheen : “Dhakaan bu’uuraa Gamoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Magaalaa Shaashamannee giddu gala qabsoo qeerroo tan taate ganda Awaashoo (Minisootaa jedhamuun beekkamtutti) kaa’ame. Bulchiinsi Magaalaa Shaashamannee hedduu galatoomaa. lafa teenna qabeenya keennaaf kennuu keessaniif.”

Yaya Beshir