Shaanee fiixxuufi bosonnii oromiyaa gubaachuu qabaa yaadaa waarraa doomaa!!!!!!!!

#Ammee! Shaanee fiixxuufi bosonnii oromiyaa gubaachuu qabaa yaadaa waarraa doomaa

Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Incinniitti hawaasnii fi barattoonni bosona Oromiyaa gubuun dhaabbachuu qaba jechuun hiriira mormii eegalanii jiru. Oromoo bakkee jirtuu qabeenya waaqni siif kenneef waardiyyaa ta’ii eeggadhu
Shaanee fiixxuufi bosonnii oromiyaa gubaachuu qabaa yaadaa waarraa doomaa!!!!!!!!


Shaanee fiixxuufi bosonnii oromiyaa gubaachuu qabaa yaadaa waarraa doomaa!!!!!!!!