“Several dozens” Killed in Jawi Woreda, Amhara Regional State;

NEWS: “SEVERAL DOZENS” KILLED IN JAWI WOREDA, AMHARA REGIONAL STATE; DEPUTY PM DEMEKE DESCRIBES IT A TRAGIC RETALIATION
Waan hamaa Raaguuf miti; ofeeggachuun hin badu!!

“Gochi har’aa uummata Beenishaangul Gumuzirraa gahe kun hintura malee dabarren abbaa carraa Oromoodha. Dhimma kanarratti atattamaan hubatanii fala laachuun murteessaadha.”

This is visual interactive map done based on description of location of the attack given to Addis Standard by communication and PR head of BG regional state

Hayalnesh Gezahegn

Addis Abeba, May 03/2019 –In what is described as “retaliation” for the killing of at least 18 people in various localities of Metekel zone in Benishangul Gumuz (BG)regional state, “several dozens” were killed in the last two days in Jawi Wereda, part of bordering BG regional state in what Deputy PM Demeke Mekonnen said was as “tragic” retaliation that left a “black spot.” Demeke said this during an interview with Amhara Mass Media Agency (AMMA).

Geleta Hailu, communication and PR head of Benishangul-Gumuz regional state,confirmed the news to Addis Standard by phone and said that “several dozens” from Gumuz and Sinasha communities in three Kebeles (localities) where the communities are living in. According to him, although full report of the incident is yet to be investigated, “reports from survivors and those admitted to clinics indicated the atrocity is committed armed groups who were indiscriminately shooting at unarmed civilians.” Geleta did not mention the number of causalities other than saying “there are reports indicating large numbers, but we must establish the facts,” he said adding that the federal army is in the area trying to “calm the situation.” He was said it was too early to tell the number of injured civilians admitted to at least four mid sized local health centers in the area.

Deputy PM Demeke said on his part that “what happened yesterday in Jawi area is an attempt to counter one mistake with another mistake which is tragic and has left a black spot,” he told AMMA on May 02.

This came as “retaliation” of the killing of at least 18 people in various localities of Metekel zone in BG regional state, both Deputy PM Demeke and Geleta said. So far, both Amhara and BG regional states did not release official statement yet. AS

Editor’s note: Addis Standard received several graphic pictures showing piles of bodies; however, we could not independently verify the authenticity of the pictures as of yet.


Qeerroo Oromoo dubbiin Gumuz Oromiyaatti dhufaa jira; hidhannoo fi eeggannoo jabeessaa!!

“Salaalee(Darraa fi Fiichee) Amaaratti deebisuuf sochii cimaan deemaa jira

Darraa fi Fiichee ( Salaalee) Amaaratti deebisuuf koree fi gargaarsa maallaqaa warreen adda dureen godhan ifoome.
Warreen kunis:

1/Joosii Ahimed Mehamed:Abbaa qabeenyaa Buutikoo Joosii fi jaaramaa(Gamoo) joosii,

2/Obbo Taayyee :Abbaa qabeenyaa Hoteela Zeennebeechii fi Barsiisaa highschool kan ture,

3/Obbo Temechee:Abbaa qabeenyaa Hoteela Temechee ti.”


Qeerroon Salaalee akkana jette:

#Taayeen naannoo godina salaalee magalaa fichee dhoksan dhufun,akka ummatni salaalee walii gala godinichaa irraatti “Shimalliis Abdisaa simataan haala mijeessa jira.kan malees,qeerroo fi qarreen naannichaa ABO fi WBO achii irraatti balaalleeftaan gochaa jira jedhan.kun ammoo rakkoo oromoon kaabaa kibbaa bahaa fi dhihaa hangaa gidduu galeessatti ,wareegamnii kanfalamee gatii dhowwuu akka ta’e shakii hin qabnu.

Garuu dubbii kana irree tokkummaatti dura dhabachuun warra harka dhiigaa kana gumaa saba keenya kafalchisuu qabna.keessattuu milishaa godinichaa WBOtu meeshaa isiin harkaa fudha jechuun akka meessa milishaa irraa guraa jiran quba qabna. kun ammoo kallaatti suniin akka #ABIn ummata rukkutuuf qophii akkka irraa jirtu dhagahaama.kun maliif??

Dubbiin odp silayyuu hin tolu.opdn fugguu waan dhalatef yeroo warra biran kaabaa jedhu kibbnaa jetti maal nu wayaa!!!!!!

Seenaadhuma Opdo/opdo keessatti kan akka salaaleetti dabballoonnishii fi kaabinoonnishii itti yaaddoo,sodaa fi siqiwii tokko malee raftee bultu gonkuma iddoo biraatti hinargamne. Kun immoo yerooo dhihoo keesssatti akka kalkattiisaa jijjiirratu shakki tokko illee hinqabnu. AT karoora isaa xumuratee hojiitti galuuf qophiirra kan jiru ta’uu asumaan uummata salaaleef ibsina.

Dhumarratti uummatni naannoo kanaa sochii Amaarri tasa rukkunnaa geggeessuuf lafajala walijaaraa jirtu akka ofeeggannoon naannoo keessan to’ataa sochii gootan gamanumaan dhaamna!”

INJIFANNOON UUMMATA OROOMOOF!

Via: Dábessá Gemelal