Seife Nebelbal Radio about Dinquu Dayyaas, May 2020

Seife Nebelbal Radio about Dinquu Dayyaas, May 1, 2020


Dinquu Dayyaasaa


OBS. “Yeroon argadhu caalaa yeroon kennun gammada” Dureessa Obbo Dinquu Dayyaas