Seerri “seerri farra shororkeessummaa” Ammas hojiirra jira.

Seerri “seerri farra shororkeessummaa” Ammas hojiirra jira

OMN: በህግ የበላይነት ስም መንግሥታዊ ሥርዓት አልበኝነት (Sept 20, 2020)

Barsiisaa Dabbasoo Odaa jedhama. Godina Booranaa aanaa Mooyyalee ganda baadiyyaa Xiillee Maddoo jedhamutti guyyaa 5ffaaf iddoo kanatti hidhamee jira. Asumatti poolisootaafi hidhataa itti wal jijjiiraa oolu. Hanga ammaatti gaaffiin womaatuu kan isaaf dhiyaate hin jiru.


Dhugaan haacaaluu ni baati. Gumaan isaa BILISSUMMAAN deebiti.
Kan yeroo san bira turte lamroot kamaal jedhan sana. Garuu immoo kan hidhamu kan biraati. Maaliif ta’ee..?
haacaaluu shamiiziin isaa qawween hin dhahamne, qullaa isaa ajjeesanii ergasii huccuu irra buusan
mucaa haacaaluu ergamee ajjeese jedhan sun maqaan isaa xilaayee yaamiitii suuraan isaan garsiisaa turan nama biraa nama oromoo hin taane tokkoo dha. Garuu immoo xilaayee yaamii gaaf tokkoollee maaliif ajjeestee jedhamee hin beeku, jawaarru na erge jedhi jechuun qumaara siyaasaa taphataa jiru.
Maatiin haacaaluus ta’ee uummatni oromoo gocha gaafas godhame hundaa hordofee qoratee jira kan ajjeese moottuummaa biltsigginnaati..